اخبار و گزارش

مراتب ثبت ملی ۷ اثر فرهنگی‌تاریخی به استاندار سمنان ابلاغ شد

1399/10/21 - 17:06ادامه خبر

پرداخت تسهیلات به متقاضیان گردشگری کشاورزی

1399/10/21 - 17:03ادامه خبر

اعطای گواهی‌ ۲۷ شهر و روستای ملی صنایع‌دستی

1399/10/17 - 17:02ادامه خبر

ابلاغ مراتب ثبت ملی ۴ سرستون، ۲ قرآن‌ تاریخی و ۲ اثر منقول دیگر به استاندار کرمانشاه

1399/10/17 - 17:00ادامه خبر

1399/10/16 - 16:59ادامه خبر

ماجرای کشف دندان کودک نئاندرتال در غار قلعه‌کرد

1399/10/15 - 16:57ادامه خبر

ابلاغ مراتب ثبت ۱۱ اثر منقول فرهنگی‌تاریخی به استاندار خوزستان

1399/10/15 - 16:57ادامه خبر