امور نمایندگی ها

امور نمایندگی ها

شرایط متقاضیان قرارداد عاملیت تعمیرگاهی:

    1- دارا بودن حداقل 150 متر فضای تعمیرگاهی مناسب.

    2- دارا بودن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه.

    3- دارا بودن سند مالکیت فضای مورد نظر یا اجاره نامه رسمی حداقل 3 ساله به نام متقاضی.

    4- دارا بودن تعمیرگاه فعال و توانایی مالی برای استاندارد سازی و تامین تجهیزات لازمه.

    5- ترجیحا امکان فعالیت به صورت شبانه روزی. 


شرایط متقاضیان قرارداد امدادگری: 

    1- دارا بودن گواهینامه پایه دو با توجه به نوع کاربری خودروی امدادی.

    2- دارا بودن گواهینامه های تخصصی مکانیک یا برق خودرواز شرکتهای خودرو ساز یا مراکز فنی و حرفه ای.

    3- دارا بودن خودرو امدادی شامل نیسان چرخگیر یا زنجیری، کفی خودرو سوار، موتور سیکلت امدادی یا خودروی سواری.

    4- سن خودروی امدادی حداکثر 5 سال باشد.

    5- سند خودرو باید به نام متقاضی باشد در غیر اینصورت متقاضی باید دارای وکالت نامه رسمی از مالک خودرو باشد.

    6- امدادگر متقاضی باید تجهیزات ایمنی، ابزارآلات و لوازم یدکی مناسب را همراه خودرو داشته باشد.