آدرس و موقعیت ساختمان مرکزی

به اطلاع میرساند

.صدور اسناد و مدارک رانندگی بین المللی ساختمان آزادی به آدرس خيابان آزادي، كوچه وزارت كار، پلاك 1 انتقال یافت


آدرس : تهران خیابان آزادی،بین خوش و بهبودی، نبش خیابان شهید قانعی، پلاک 231

کد پستی : 1457994785

021-61934000 : تلفن

ساعت های کاری : شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی 15

ساعت های کاری بخش صدور مدارک بین المللی : شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 16 و پنج شنبه ها ساعات 8 الی 12


آدرس و موقعیت ساختمان پارک شهر

آدرس : خیابان فیاض بخش، نبش کوچه جهانگردی، پلاک 33

کد پستی : 1114639811

021-66749970 - 4 : تلفن

ساعت های کاری : شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی 16

ساعت های کاری بخش صدور مدارک بین المللی : شنبه تا چهارشنبه ساعت 8 الی 16


آدرس و موقعیت ساختمان آپادانا

آدرس : خیابان خرمشهر(آپادانا)، ابتدای خیابان عربعلی، بین کوچه یکم و سوم، پلاک 2

کد پستی : 1533894711

021-88500209-11 : تلفن

ساعت های کاری : شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی 15

ساعت های کاری بخش صدور مدارک بین المللی : شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 الی 17 و پنج شنبه ها ساعت 8 الی 12


تماس

info@taci.ir : ایمیل

sales@taci.ir : ایمیل صدور اینترنتی


نظر/پیشنهاد/درخواست :