دفترچه مالکیت و پلاک

دفترچه مالکیت و پلاک

دفترچه مالكیت بین المللی خودرو دفترچه ای است حاوی اطلاعات كامل اسنادی وسیله نقلیه، مالک و یا راننده كه در آن درج گردیده است. همانند مجوز رانندگی بین‌المللی علاوه بر زبان فارسی به 7 زبان بین‌المللی نیز ترجمه شده است. گواهینامه‌های مالكیت بین‌المللی وسیله نقلیه دارای یک سال اعتبار از تاریخ صدور می باشد، قابل تمدید نبوده و پس از انقضاء باید نسبت به صدور گواهینامه مالكیت جدید اقدام شود .

 

 مدارک مورد نیاز برای صدور گواهینامه مالكیت بین المللی وسایط نقلیه موتوری عبارتند از : 

    - اصل پروانه خروج موقت معتبر (برگه کاپوتاژ) صادر شده توسط یكی از گمركات كشور 

    - اصل یا کپی گذرنامه معتبر

    - اصل یا کپی برابر اصل سند مالکیت خودرو 

    - دارا بودن گواهینامه رانندگی بین المللی معتبر صادرشده توسط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران 

    - تكمیل فرم های درخواست- ارائه اصل وکالت نامه خروج در صورت لزوم