اخبار و گزارش

1402/7/5 - 18:23

آغاز اجرای طرح تسهیل تردد خودروهای زائران و گردشگران عراقی با حضور وزیر میراث فرهنگیادامه خبر

1402/7/5 - 12:18

همایش خودروهای کلاسیک و کمپر و کاروان های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به مناسبت روز جهانی گردشگریادامه خبر

1402/7/4 - 12:36

رالی تور بین المللی خودروهای تاریخی در روز جهانی گردشگری به تهران می رسدادامه خبر

1402/7/3 - 11:23

ثبت نام رالی تور گردشگری تهران- متین آباد- تهران آغاز شدادامه خبر

1402/6/28 - 16:21

استقبال از غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی گردشگری چینادامه خبر

1402/6/26 - 11:39

خدمت رسانی رایگان امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مشهد مقدسادامه خبر

1402/6/22 - 14:49

بازدید مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی از پانسیون 1969ادامه خبر

1402/6/22 - 14:47

بازدید جهانگردان خودرویی هندی از پانسیون 1969ادامه خبر

بانوی جهانگرد هندی در ایران:

1402/6/21 - 17:22

ایران کشوری مملو از عشق و امنیت استادامه خبر

1402/6/19 - 12:24

تغییر ساعات کار دفاتر کانون جهانگردی و اتومبیلرانیادامه خبر