اخبار و گزارش

1402/2/13 - 16:15

دیدار مدیران راهداری های کشورهای مشترک المنافع با مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانیادامه خبر

1402/2/12 - 14:02

اصفهان گردی شرکت کنندگان در رالی تور گردشگری خزر تا خلیج فارسادامه خبر

1402/2/12 - 11:07

گردهمایی کلوپ ملی پیکان ایران در جشن 56 سالگی خودرو پیکانادامه خبر

1402/2/11 - 16:04

رالی تور شهری خودروهای جگوار ایران برگزار می شودادامه خبر

1402/2/10 - 11:59

رالی خزر تا خلیج فارس به قزوین رسیدادامه خبر

1402/2/9 - 17:25

برگزاری مسابقه عکاسی و خاطره نویسی رالی خزر تا خلیج فارسادامه خبر

1402/2/9 - 13:30

تور گردشگری مدیران راهداری های کشورهای مشترک المنافع وارد ایران شدادامه خبر

به مناسبت گرامیداشت روز ملی خلیج فارس:

1402/2/9 - 12:16

آغاز رالی تور گردشگری از خزر تا خلیج فارس برای معرفی جاذبه های کریدور شمال به جنوب ایرانادامه خبر

1402/2/6 - 15:35

رالی گردشگری از خزر تا خلیج فارس برگزار می شودادامه خبر

1402/2/4 - 15:04

معرفی پروژه های نوآورانه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در وب سایت رسمی FIAادامه خبر