اخبار و گزارش

در جلسه هیئت وزیران تصویب شد

1400/8/11 - 08:18

سامان‌دهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکرانادامه خبر

1400/8/10 - 10:35

همایش باشکوه خودروهای تاریخی، کلاسیک و آفرود در اصفهانادامه خبر

1400/8/10 - 10:26

رالی تور گردشگری خانوادگی کمپر و کاروانینگ از اصفهان تا چادگانادامه خبر

1400/8/8 - 14:17

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بر سکوی سوم جام هوآوی ایستادادامه خبر

از سوی دبیرخانه کمیته امنیت اجتماعی و انتظامی ستاد مدیریت بیماری کرونا

1400/8/3 - 14:23

دستورالعمل ورود گردشگران خارجی منتشر شدادامه خبر

معاون گردشگری:

1400/8/3 - 09:21

مرزهای کشور به‌روی گردشگران خارجی باز شدادامه خبر

1400/8/2 - 09:17

از کرج تا کویر؛ با رالي تور گردشکری خودروهای دودیفرانسیلادامه خبر

1400/8/2 - 09:04

همایش اسپرت سواران در تهران برگزار شدادامه خبر

1400/8/2 - 08:51

روز پرشور موتورسواران ساوجبلاغادامه خبر

1400/8/2 - 03:00

موزه خودروهای تاریخی ایران گشایش یافتادامه خبر