اخبار و گزارش

1401/2/31 - 11:34

گردهمایی بزرگ پیکان سواران در جشن 55 سالگی پیکانادامه خبر

1401/2/30 - 16:59

وبینار شبکه جهانی مجوزهای رانندگی بین المللی با حضور نمایندگان کانون جهانگردی و اتومبیلرانیادامه خبر

1401/2/29 - 19:25

برگزاری نخستین وبينار ‏آكادمی پهپادی فیا با حضور کانون جهانگردی و اتومبیلرانیادامه خبر

1401/2/28 - 13:06

برگزاری هشتمین گردهمایی فولکس واگن ایران بصورت همزمان در 8 استانادامه خبر

1401/2/28 - 10:57

راه اندازی مرکز صدور گواهی‌نامه رانندگی بین المللی و پلاک ترانزیت در ایران مالادامه خبر

1401/2/27 - 15:52

نخستین جلسه مشاوره کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با منطقه یک فیاادامه خبر

1401/2/27 - 13:49

آغاز به كار سامانه جامع ارتباط برخط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با شركت هاي حمل و نقل و مسافربريادامه خبر

1401/2/26 - 11:12

برگزاری دوره آموزشی ویژه کاربران صدور اسناد در مشهدادامه خبر

1401/2/25 - 11:02

برگزاری رالي گردشگری خودروهاي تاريخي با حضور رئيس فیواادامه خبر

1401/2/25 - 10:29

برگزاري كلاس آموزش طراحي نقشه رالي شهريادامه خبر