اخبار و گزارش

1401/10/29 - 17:53

اجازه صدور مجوز عبور گمرکی الکترونیکی در ژنو سوییس به ایران اعطاء شدادامه خبر

1401/10/25 - 11:57

تسهیل تردد زمینی وسایل نقلیه به ترکیهادامه خبر

1401/10/24 - 12:14

نشست بانوان شاغل در کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با مدیر عامل به مناسبت روز زنادامه خبر

1401/10/22 - 15:43

نمایش توانمندی های حوزه اتومبیلرانی استان فارس در نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته شیرازادامه خبر

1401/10/21 - 12:13

45 دستگاه خودرو برای دریافت پلاک تاریخی در شیراز کارشناسی شدادامه خبر

1401/10/21 - 08:51

معرفی برگزیدگان رالی گردشگری بانوانادامه خبر

1401/10/17 - 13:24

رقابت بانوان تهرانی در رالی گردشگری به مناسبت روز زنادامه خبر

1401/10/14 - 15:08

برگزاری رالی گردشگری بانوان به مناسبت روز زنادامه خبر

از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی صورت گرفت:

1401/10/11 - 12:13

آغاز تور گردشگري موتورسيكلت های سنگین در مسیر تهران- کرمان- جزیره کیشادامه خبر

1401/10/5 - 15:59

تبریک مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی به همکاران و کشورهای عضو فیا به مناسبت آغاز سال 2023ادامه خبر