اخبار و گزارش

1401/2/28 - 10:57

راه اندازی مرکز صدور گواهی‌نامه رانندگی بین المللی و پلاک ترانزیت در ایران مالادامه خبر

1401/2/27 - 15:52

نخستین جلسه مشاوره کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با منطقه یک فیاادامه خبر

1401/2/27 - 13:49

آغاز به كار سامانه جامع ارتباط برخط کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با شركت هاي حمل و نقل و مسافربريادامه خبر

1401/2/26 - 11:12

برگزاری دوره آموزشی ویژه کاربران صدور اسناد در مشهدادامه خبر

1401/2/25 - 11:02

برگزاری رالي گردشگری خودروهاي تاريخي با حضور رئيس فیواادامه خبر

1401/2/25 - 10:29

برگزاري كلاس آموزش طراحي نقشه رالي شهريادامه خبر

1401/2/24 - 15:41

قدردانی رئیس فیوا از ایران برای حفظ و نگهداری از وسیله های نقلیه تاریخیادامه خبر

1401/2/23 - 17:49

بازدید رئیس فیوا از مجموعه های فرهنگی تاریخی نیاوران و سعدآبادادامه خبر

1401/2/23 - 17:47

رئیس فیوا از روند اعطای پلاک تاریخی به وسیله های نقلیه تاریخی دیدن کردادامه خبر

تیدو برسترس رئیس فیوا:

1401/2/22 - 13:13

عملکرد ایران در حوزه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی الگویی برای دیگر کشورهاادامه خبر