گزارش تصویری header-icon

رالی گردشگری خودروهای کلاسیک - 7و8مهرماه 88 درمسیر تهران شمال وبالعکس

همايش مشترک گردشگري ايران و ترکيه 1388

رزمايش تعطيلات تابستان سال 88

نمایشگاه خودروهای کلاسیک مرداد 1388- کاخ نیاوران