سخنرانی دکتر صوفی در نشست فعالان گردشگری ، اقتصادی و عمرانی کیش با سفرا و نمایندگان کشورهای عضو اکو
همه گزارش ها