نشست هم اندیشی هیات اجرایی کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله‌های نقلیه تاریخی
همه گزارش ها
عکاس:مرتضی لطف اللهی