سومین گردهمایی و نشست هم اندیشی استانی نمایندگی های صدور اسناد کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
همه گزارش ها
عکاس:رضا حمیدی