جلسه هماهنگی شرکت های امداد خودرو در راستای خدمات رسانی به مسافران اربعین حسینی
همه گزارش ها
عکاس:مرتضی لطف اللهی