گردهمایی کلوپ بلیزر ایران
همه گزارش ها
برگزاری گردهمایی کلوپ بلیزر ایران به همت کانون و انجمن وسایل نقلیه تاریخی با همکاری کلوپ دو دیفرانسیل کلاسیک ایران - عکاس: رضا حمیدی