برگزاری رالی تور گردشگری خودروهای دودیفرانسیل به منظور توسعه سفرهای مسئولانه
همه گزارش ها
برگزاری رالی تور گردشگری خودروهای دودیفرانسیل تهران ورسک با هدف توسعه فعالیت های اتومبیلرانی در کشور، ترویج سفرهای مسئولانه در عین تلاش برای پاکیزگی و نگهداری صحیح از طبیعت و محیط زیست در تفریحات گروهی در مسیر تهران، پاکدشت، فیروزکوه، چاشم، طرود 26 و 27 خرداد 1401 - عکاس: رضا حمیدی