گردهمایی بزرگ پیکان سواران در جشن 55 سالگی پیکان
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی