مراسم رونمایی از اولین شناسنامه بین المللی خودروهای تاریخی با حضور رئیس فیوا
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی