گردهمایی بزرگ خودروهای تاریخی محصول شرکت مرسدس بنز با سن بیش از 22 سال از سوی کلوپ بنز کانون
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی