بازدید مدیرعامل کانون از وسیله های نقلیه تاریخی موزه خودروهای تاریخی وابسته به مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد مستضعفان
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی