مشارکت پر شور کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران در جشن پیروزی انقلاب
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی