حضور کانون و ۱۴ شرکت کننده ایرانی در چهل و دومین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری فیتور اسپانیا
همه گزارش ها
حضور کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و ۱۴ شرکت کننده ایرانی در چهل و دومین دوره نمایشگاه بین المللی گردشگری فیتور اسپانیا در مرکز نمایشگاه‌های شهر مادرید- عکس: عبدالرضا عباس زاده