برگزاری اولین دوره آموزش کمک های اولیه کلوپ ملی سافاری حوزه اتومبیلرانی کانون
همه گزارش ها
برگزاری اولین دوره آموزش کمک های اولیه کلوپ ملی سافاری حوزه اتومبیلرانی کانون در البرز و در پایگاه هلال احمر پارک چیتگر - عکس: کلوپ ملی سافاری