اعزام تيم منتخب آفرود حوزه اتومبيلراني كانون استان البرز به استان فارس براي شركت در اولين دوره مسابقات آفرود قهرماني كشور
همه گزارش ها
اعزام تيم منتخب آفرود حوزه اتومبيلراني كانون استان البرز به استان فارس براي شركت در اولين دوره مسابقات آفرود قهرماني كشور - عکس: كميته آفرود هيات استان البرز