دیدار و گفت و گوی مدیر عامل کانون با رئیس اتحادیه بین المللی جهانگردی و رئیس کلوپ جهانگردی کشور سوئیس در مجمع عمومی فیا
همه گزارش ها
دیدار و گفت و گوی مدیر عامل کانون با رئیس اتحادیه بین المللی جهانگردی و رئیس کلوپ جهانگردی کشور سوئیس در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سالانه فیا در پاریس - عکس: مهدی علمدار