برگزاری رالی ویژه گردشگری خودروهای تاریخی و کلاسیک به مناسبت روز فرهنگی هشتگرد
همه گزارش ها
برگزاری رالی ویژه گردشگری خودروهای تاریخی و کلاسیک به مناسبت روز فرهنگی هشتگرد توسط حوزه اتومبیلرانی کانون کمیته خودروهای تاریخی و کلاسیک ساوجبلاغ) از کاخ مروارید  کرج به مقصد هشتگرد ؛کاروانسرای ینگه امام - عکس: کمیته خودروهای تاریخی و کلاسیک ساوجبلاغ