برگزاری همايش فراگیر يك روزه خودروهاي تاريخي و كلاسيك در هتل پرديسان مشهد
همه گزارش ها
برگزاری همايش فراگیر يك روزه خودروهاي تاريخي و كلاسيك در هتل پرديسان مشهد با شرکت دویست دستگاه خودرو تاریخی ‌کلاسیک از انواع بنز، فولکس ، بی ام و و خودروهای آمریکایی توسط حوزه اتومبیلرانی کانون و کلوپ استان خراسان رضوی-عکس: دانیال دواچی