برگزاری همایش یک روزه خودرویی و موتوری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج
همه گزارش ها
برگزاری همایش یک روزه خودرویی و موتوری به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج توسط حوزه اتومبیلرانی کانون و با همکاری باشگاه مقاومت سپاه امام حسن مجتبی (ع) البرز در پیست موتورسواری و اتومبیلرانی حصارک کرج-عکس: کلوپ البرز