برگزاری دومین دوره رالی تور گردشگری ویژه خودروهای فولکس واگن
همه گزارش ها
برگزاری دومین دوره رالی تور گردشگری ویژه خودروهای فولکس واگن توسط حوزه اتومبیلرانی کانون (کلوپ خودروهای تاریخی و کلاسیک) 4و 5آذر ماه از تهران به مقصد البرز ( دیزین) عکس: کلوپ کلاسیک