برگزاری مسابقات اتومبیلرانی رالی گردشگری و خانوادگی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و روز جهانی معلولان
همه گزارش ها
برگزاری مسابقات اتومبیلرانی رالی گردشگری و خانوادگی به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و روز جهانی معلولان توسط حوزه اتومبیلرانی کانون (کمیته معلولان و جانبازان و کمیته رالی ) و با همکاری هیأت ورزش های جانبازان و معلولان استان در مسیر تهران به مازندران- عکس: کمیته مسابقات