آیین افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران
همه گزارش ها
آیین افتتاح موزه خودروهای تاریخی ایران با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، رییس بنیاد مستضعفان، مدیرعامل کانون و جمعی از نمایندگان انجمن وسیله های نقلیه تاریخی- عکس: مرتضی لطف اللهی