گردهمایی کلوپ مرسدس بنز ایران
همه گزارش ها
گردهمایی کلوپ مرسدس بنز ایران به مناسبت هجدهمین سالگرد راه اندازی موزه مرسدس بنز روز جمعه با همکاری انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران در محل پارکینگ مجموعه فرهنگی تجاری ایران مال تهران برگزار شد.