موکب پذیرایی کانون در مراسم تشییع رییس جمهور شهید و همراهانش
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی