امضای تفاهم نامه همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و سازمان منطقه آزاد انزلی
همه گزارش ها