حضور امداد خودرو کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری
همه گزارش ها
عکاس:مرتضی لطف اللهی