تفاهم نامه همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و سازمان منطقه آزاد کیش در حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری
همه گزارش ها
عکاس:مرتضی لطف اللهی