دومین گردهمایی تخصصی دپارتمان فولکس واگن گلف ایران به مناسبت پنجاهمین سالگرد گلف GTI برگزار شد.
همه گزارش ها