نشست خبری دومین دوره رالی بین المللی گردشگری خزر تا خلیج فارس
همه گزارش ها
نشست خبری و آیین رونمایی از تمبر اختصاصی دومین دوره رالی بین المللی گردشگری با عنوان خزر تا خلیج فارس با حضور مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیل رانی برگزار شد.