برگزاری همایش خودروهای BMW و مینی ماینر با مشارکت انجمن وسایل نقلیه تاریخی ایران و کلوپ بین المللی BMW
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی