در حاشیه برپایی شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران گروه های رقص آئینی کرد، ترک و کرمانجی در آئین 88 سالگی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی
همه گزارش ها
عکاس: مرتضی لطف اللهی