نمایش خودروهای کلاسیک و تاریخی در غرفه ایران در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی