همزمان با دهه فجر در حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران رالی تور گردشگری خودروهای کمپر و کاروان در مسیر تهران- کویر ابوزیدآباد استارت خورد
همه گزارش ها
عکاس: مرتضی لطف اللهی