گردهمایی بزرگ خودروهای کلاسیک و تاریخی در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی