افتتاح غرفه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری ایران
همه گزارش ها
عکاس:رضا حمیدی