سفیر عراق در ایران با حضور در کانون از تلاش های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در تسهیل تردد زمینی ایران و عراق تقدیر کرد
همه گزارش ها
عکاس: رضا حمیدی