کاشت بذر بلوط، بادام و پسته در بروجرد از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بذر درختان بلوط، بادام و پسته وحشی را در تپه چغا شهرستان بروجرد، کاشت.

1399/12/3 - 15:48


کاشت بذر بلوط، بادام و پسته در بروجرد از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بذر درختان بلوط، بادام و پسته وحشی را در تپه چغا شهرستان بروجرد، کاشت.
به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این اقدام روزهای 26 و 27 بهمن 99 به منظور توسعه فضای سبز و کمک به احیاء محیط زیست صورت گرفت.
حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و کلوپ ملی سافاری حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در استان لرستان در اجرای این برنامه همکاری داشتند.