از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی صورت گرفت:

برگزاری رالی تور گردشگری ویژه بازنشستگان در 6 استان کشور

1402/2/31 - 16:40

کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری رالی تور گردشگری خانوادگی ویژه اعضای این صندوق برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، دوره نخست این رالی ها روز نهم اردیبهشت ماه 1402 با حضور 40 دستگاه خودرو و 90 نفر شرکت کننده در استان همدان و در استان بوشهر با ۵۰ دستگاه خودرو و ۱۲۰ نفر شرکت کننده در تاریخ ۱۰ اردیبهشت، برگزار شد.

رالی تور گردشگری خانوادگی بازنشستگان، در ادامه با مشارکت ۳۵ دستگاه خودرو و ۹۰ نفر شرکت کننده روز یازدهم اردیبهشت در استان هرمزگان و روز 12 اردیبهشت با شرکت ۴۰ دستگاه خودرو و ۱۰۵ نفر شرکت کننده در استان مازندران، در استان گیلان با ۴۰ دستگاه خودرو و ۹۵ نفر شرکت کننده در تاریخ ۱۳ اردیبهشت و در پایان نیز با حضور ۳۵ خودرو و ۸۵ شرکت کننده در تاریخ ۲۱ اردیبهشت در استان کردستان، برگزار شد.

بر این اساس و با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی، توسعه فعالیت های اتومبیلرانی و همچنین ترویج سفرهای مسئولانه، برگزاری اینگونه رالی ها در سطح کشور تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت.

خبرنگار: فاطمه سلطانی