اجازه صدور مجوز عبور گمرکی الکترونیکی در ژنو سوییس به ایران اعطاء شد

1401/10/29 - 17:53

  

مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در مقر اصلی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) در ژنو سوییس قرارداد صدور مجوز عبورگمرکی (کارنه دوپاساژ) را امضا کرد.


به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، این قرارداد در حاشیه حضور محمدحسین صوفی در مجمع عمومی سالیانه FIA در ژنوو با هدف به روزآوری روند صدور مجوز عبور گمرکی و تسهیل در دریافت این مجوز بین المللی توسط متقاضیان، منعقد شد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی این اقدام را پیشرفت و تحولی‌ در حوزه حمل و نقل و عبور و مرور بین المللی ایران وتسریع در صدور مجوزهای کارنه دوپاساژ دانست.

این قرارداد توسط ناتالی رابین مدیر ارشد اجرایی فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی Fia به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران اختیار صدور مجوزهای عبور گمرکی (کارنه دوپاساژ) الکترونیکی را اعطاء می کند.