صدور گواهی نامه ارزیابی امنیتی برای سامانه های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

1401/8/21 - 12:57

وب سایت اطلاع رسانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و پرتال جامع گردشگری ایران، گواهی نامه ارزیابی امنیتی برنامه کاربردی دریافت کردند.

به گزاش رابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این گواهی نامه ها از سوی شرکت پیشتازان امن کاوی عماد و به طور جداگانه برای سامانه های WWW.TACI.IR و ویزیت ایران WWW.VISITIRAN.IR صادر شده است.

در متن گواهی نامه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی آمده است: بدینوسیله گواهی می شود با توجه به ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ انجام شده بر روی وب سایت اطلاع رسانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران به آدرس WWW.TACI.IR با اعمال راهکارهای مقاوم سازی پیشنهاد شده در آخرین ارزیابی امنیتی صورت گرفته، آسیب پذیری امنیتی مشاهده نشده است.

همچنین متن گواهی نامه ویزیت ایران نیز به این شرح است: بدینوسیله گواهی می شود با توجه به ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ انجام شده بر روی برنامه کاربردی تحت وب پرتال جامع گردشگری ویزیت ایران (www.visitiran.ir)، با اعمال راهکارهای مقاوم سازی پیشنهاد شده در آخرین ارزیابی امنیتی صورت گرفته، آسیب پذیری امنیتی مشاهده نشده است. لذا برنامه مذکور مورد تأیید امنیتی بوده و انتشار آن بلامانع می باشد.