برگزاری نشست مجمع عمومی سالیانه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی

1401/5/10 - 16:01

نشست مجمع عمومی سال 1400 کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با ارائه گزارش کاملی از عملکرد حوزه های کانون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این نشست روز دوشنبه 10 مرداد 1401 با حضور سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع و علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محمد حسین صوفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و همچنین اعضای مجمع و هیئت مدیره کانون برگزار شد.

در این نشست گزارش کاملی از عملکرد سالیانه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در حوزه های صدور اسناد و مدارک بین المللی رانندگی و خودرو، اتومبیلرانی، امداد خودرو، برنامه های حوزه اطلاع رسانی، ارتباطات و گردشگری ارائه و مصوبات نهایی در خصوص تعیین راهبردها و استراتژی ‌ها برای ارتقاء جایگاه کانون اعلام شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این نشست ضمن قدردانی از ایجاد نظم و یکپارچگی در مجموعه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، انتظارات ویژه وزارت از کانون را جهشی جدی در پیشبرد برنامه های پیش رو و توفیق بیشتر در اجرای وظایف و اهدافش دانست.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز احیاء و ترمیم برخی شرکت های زیرمجموعه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و ارائه برنامه های هدفمند برای آنها را قابل تقدیر توصیف و بر همراهی بیش از پیش تمامی شرکت ها با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جهت نیل به اهداف عالیه تأکید کرد.