رالی خانوادگی در دومین سالگرد راه اندازی کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ ایران

1401/4/16 - 18:12

دومین رالی خانوادگی گردشگری خودروهای مسافرتی کمپر و کاروان از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این رالی دو روزه، امروز پنجشنبه ١۶ تیر ١۴٠١ با شرکت بیشاز ۴٠ دستگاه خودرو کمپر و کاروان و حضور ١۵٠ نفر با همكاري كميته تخصصي رالي در شهر تهران استارت خورد. 

گرامیداشت دومین سالگرد آغاز به کار کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ، توسعه سفرهای مسئوبانه، احترام به زمین، محیط زیست و طبیعت، تثبیتجایگاه کمپر و کاروان ها در مسافرت های زمینی، ترویج فرهنگ اتومبیلرانی ایمن و ارتقاء سطح گردشگری کشورمان از مهمترین اهداف برگزاریرالی فوق است. 


شرکت کنندگان در این رالی، امروز به یوش در استان مازندران می رسند و پس از یک شب اقامت در این منطقه، فردا جمعه هفدهم تیرماه یوشرا به مقصد تهران ترک کرده و به رالی خانوادگی گردشگری خودروهای کمپر و کاروان خاتمه می دهند.