تقویت همکاری های کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و پلیس راهور ناجا

1401/3/22 - 13:16


رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و جانشین پلیس راهور ناجا در جلسه ای مشترک بر تقویت همکاری ها و افزایش تعاملات فی مابین تأکید کردند.

به گزارش روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران، این جلسه روز یکشنبه 22 خرداد ماه 1401 با حضور دکتر محمد حسین صوفی و سردار سرتیپ دوم ستاد تیمور حسینی به منظور افزایش سطح تعاملات فی ما بین در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر به متقاضیان دریافت گواهی نامه رانندگی بین المللی و پلاک تاریخی و تسهیل در روند دریافت خدمات مربوطه برگزار شد.

در این جلسه رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و جانشین پلیس راهور ناجا بر تقویت همکاری ها و افزایش تعاملات فی مابین به منظور ایجاد هم افزایی، تکریم ارباب رجوع، فراهم آوردن رفاه حال هموطنان و یکپارچه سازی ارائه خدمات، تأکید کردند.